Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Alle danskere skal have den tryghed, at hvis vi eller vores kære rammes af sygdom, så har vi fri og lige adgang til et sundhedsvæsen med behandling i verdensklasse. Det er dét sikkerhedsnet, vi som danskere betaler for livet igennem – så må det ikke svigte, når vi har brug for det.

Både i ældreplejen og i sundhedsvæsenet skal borgeren mødes af et personale med overskud til omsorg og nærvær. Det er ikke altid tilfældet i dag, men det er ikke personalets skyld. De løber stærkt og gør deres bedste, men tiden er for knap. Vi må vise større tillid til vores offentlige ansatte og frigøre dem for unødvendig bureaukrati og dokumentation. Jeg arbejder også for at styrke og udbrede familielægen. Det er trygt, at den praktiserende læge jeg kender så godt, nu også tilser min datter. Desværre står mange i dag uden egen, lokal praktiserende læge, fordi syv ud af ti lægeklinikker har lukket for nye patienter. Det mærker vi også i Nordsjælland. Samtidig ved vi, at rigtig mange læger i de kommende år går på pension. Derfor arbejder jeg for at få uddannet flere alment praktiserende læger. Vi skal samtidig sikre, at flere kronisk syge patienter og ældre slipper for at skulle på hospitalet for simple kontrolbesøg, der nemt kunne klares af egen læge. Det kan være anstrengende at skulle transporteres til og fra et stort hospital, hvor man måske også har svært ved at finde rundt, hvis man er ældre eller svagelig.

Jeg arbejder for:

  • Ordentlige arbejdsforhold for sundheds- og plejepersonale
  • At bevare familielægen ved at få uddannet flere praktiserende læger
  • At flere simple kontrolopgaver skal flyttes til egen læge
  • Højere og mere ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet

Læs mere her.