Respekt for loven og vores fælles værdier

Det danske samfund bygger på tillid. Tillid skaber trivsel og tryghed, og det er altafgørende for vores følelse af fællesskab. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier.

Derfor er det vigtigt for mig, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Det kræver et stærkt og nærværende politi, bedre forebyggelse og højere straffe.

Politiet skal have musklerne til at bekæmpe de tyvebander, der huserer i Nordsjælland. Ingen steder i hele Europa sker der så mange indbrud pr. indbygger, som der gør her i vores område. Det krænker min retsfølelse, at kun 4-5 % af indbruddene bliver opklaret, hvilket også er under niveauet i resten af landet.

Der skal ikke alene være respekt om lov og orden, men også om danske værdier og det danske samfund. Derfor skal vi stille krav til udlændinge om at lære dansk og forsørge sig selv. Det er ikke urimelige krav, og det er fundamentet for integration.

Jeg arbejder for:

• Et styrket og mere nærværende politi
• Højere straffe og bedre vilkår for ofrene for kriminalitet
• Et opgør med parallelsamfund
• At udlændinge lærer dansk og forsørger sig selv

Læs mere her.