Vi skal styrke politiets indsats mod indbrud

Danmark er det land i Europa, hvor der begås flest indbrud – og Nordsjælland er den landsdel i Danmark, hvor det står værst til. Sidste år blev der anmeldt ikke færre end 3.432 indbrud i nordsjællandske hjem, det svarer til knap 10 indbrud i døgnet. Man skal ikke undervurdere, hvor stor utryghed det skaber, både for den enkelte og for lokalsamfundet. Derfor skal vi sikre, at hjemmet kan være familiens trygge base. Den eneste måde vi kommer de mange indbrud til livs på er, at indbrudstyvene begynder at finde det for risikabelt at fortsætte deres indbrudstogter her hos os. Derfor har opklaringsprocenten stor betydning, og her står det skidt til i Nordsjælland. Sidste år blev blot 4,5 % af indbruddene i Rudersdal Kommune opklaret, mens det i Hørsholm var helt nede på 0,8 %. Det er langt under landsgennemsnittet. Vi får ikke knækket kurven for alvor, før vi får opklaringsprocenten bragt op. En forudsætning for at opklare et indbrud er, at politiet har ressourcerne til at rykke ud, når indbruddet er sket. Det har flere steder føltes som en svær kamp, og vi har også måttet konstatere, at flere nabolag har hyret private vagtværn i ren desperation. Det er en falliterklæring i et samfund som vores, at det fælles politi ikke kan levere den fornødne tryghed til borgerne. Men i denne aktuelle situation, er jeg tilhænger af at give skattefradrag for de udgifter, den enkelte har til anskaffelse af privat vagtdækning.

Vi er samtidig nødt til at styrke politiet i Nordsjælland. De seneste år har vi, med en konservativ justitsminister i spidsen, fået igangsat uddannelsen af 600 nye betjente. Men vi er ikke i mål. Derfor foreslår vi konservative, at der uddannes yderligere 600 ekstra betjente i perioden 2020-2024, når der igen skal forhandles en ny flerårig politiaftale. Derudover skal vi styrke Task Force Øst, som er en særlig indbrudsenhed, der har vist gode resultater allerede. Det skal bidrage til at få opklaringsprocenten i vejret.