Infrastrukturen skal op i gear

I alt for mange år er trafikinvesteringerne kørt forbi Nordsjælland. Det betyder, at man i dag skal holde unødvendigt længe i kø, har vanskeligt ved at komme på tværs af Nordsjælland og ikke mindst må leve med en mildt sagt ustabil Kystbane.

Forlæng Hillerød- og Frederikssundmotorvejen

På Christiansborg prioriterer jeg Nordsjælland, når vi diskuterer investeringer i infrastruktur. Første prioritet er helt nødvendige forlængelser af Hillerød- og Frederikssundmotorvejen. Det vil spare rigtig mange timers spildtid for samfundsøkonomien hver dag, men lige så vigtigt vil det for den enkelte bilist spare tid, som er bedre brugt sammen med familien. En forlængelse af de to motorveje vil også være med til at styrke erhvervsudviklingen i Nordsjælland, så det bliver mere attraktivt at drive virksomhed i vores område. Derfor er jeg også rigtig glad for, at begge motorvejsprojekter er med i regeringens og Dansk Folkepartis aftale om fremtidens infrastruktur. Vi HAR afsat pengene, og det er derfor ganske sikkert, at kommer der igen borgerligt flertal, så får vi færdiggjort motorvejsprojekterne. Det er vi mange, som har kæmpet for længe, nu mangler vi bare lige det sidste.

Ingen betaling på Kronprinsesse Marys Bro

Jeg har meget svært ved at se det logiske i, at vi i Nordsjælland skal have den eneste vejstrækning i landet, hvor man skal betale for at komme fra A til B inden for samme kommunegrænse. Men sådan bliver det i Frederikssund, når Kronprinsesse Marys Bro snart står færdig. Desværre bakkede et meget stort flertal i byrådet op om egenbetalingen, da man i sin tid besluttede at opføre broen, og det gør det svært for mig at overbevise kollegerne på Christiansborg om, at staten bør betale det fulde beløb selv. Men jeg vil alligevel fortsætte min kamp for, at borgerne i Frederikssund kan få lov at køre gratis over den nye bro.

Drop Ring 5

Infrastrukturprojekter skal naturligvis gå hånd i hånd med naturen. Derfor har jeg i de seneste fire år kæmpet målrettet imod den potentielle nordlige Ring 5-forbindelse, som vil smadre et af de smukkeste grønne områder i Nordsjælland. Faktisk har jeg stillet et beslutningsforslag i Folketinget om helt at nedlægge transportkorridoren i Ring 5, men desværre fik forslaget ikke flertal denne gang, da hverken Venstre, Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti bakkede op. Det får dog ikke mig til at opgive kampen.

Kystbanen på sporet

Kystbanen spiller en rigtig vigtig rolle i mange nordsjællænderes hverdag. Hvert år kører 9 mio. passagerer på strækningen Hellerup-Helsingør. Desværre kører kystbanen ikke særlig stabilt, og der har været mange måneder, hvor man ikke har overholdt sine forpligtelser i forhold til rettidighed og kun leverede ca. 65 % af togene til tiden. De seneste år har vi afsat penge til at få vognene renoveret, hvilket i den grad har været tiltrængt. Men for at sikre en mere stabil drift af kystbanen skal togvognene også løbende udskiftes, og på sigt bør skinnerne gøres bredere, så togene kan køre med højere hastighed end i dag.