Afskaf arvebeskatningen

Det skal ikke være en indtægtskilde for staten, at et familiemedlem går bort. Der er tale om penge, som et menneske har arbejdet for og allerede betalt skat af én gang. Det er ganske enkelt urimeligt, at der skal være en skat på død og sorg.

Procentsatsen for arveafgiften varierer mellem 15 procent og 36 procent alt efter, hvem der skal arve. Det skal staten ikke blande sig i. Den Socialdemokratiske regeringen har tidligere forslået at hæve arvebeskatningen, det er vi naturligvis helt imod. Den skal tværtimod afskaffes. I Norge og Sverige har man allerede afskaffet arveafgiften. Det er på tide, at Danmark følger trop.

Det er ikke kun den personlige arveafgift, som er et problem. Familieejede virksomheder bliver også beskattet, når der sker generationsskifte i virksomheden. Mange virksomheder er tvunget til at udskyde generationsskiftet eller sælge dele af virksomheden fra, fordi det er for dyrt i skat at lade virksomheden gå videre til næste generation. Her har regeringen hævet skatten fra 5-15 %, dette ønsker vi at rulle tilbage.