Afskaf arvebeskatningen

Når man mister sin mor eller far eller andre nære familiemedlemmer, så er det for langt de fleste forbundet med stor sorg. Det er mennesker, der har formet en, og som man har delt livet med. Fejret fødselsdage med, rejst på ferie med, holdt i hånden første skoledag. Nu holder man i hånden for at sige farvel.

At miste en man holder af, er et privat anliggende, eller sådan burde det i hvert fald være. Men i Danmark har vi en arveafgift, modsat eksempelvis Norge og Sverige. Så i Danmark bliver dit tab en indtægtskilde for staten.

Så ud over at skulle ordne alt det praktiske forbundet med dødsfaldet: begravelsen, mindehøjtidighed, opsigelse af forsikringer, sortering af tøj og fordeling af billederne på væggen i hjemmet – ja så skal man som familie også forholde sig til arveafgiften.

Skulle den afdøde efterlade sig en arv, så er de opsparede penge jo allerede beskattet mindst én gang – nemlig når de er tjent, og måske igen når de er udbetalt som pension. Men det er ikke nok for staten; der skal også betales en arveafgift på mellem 15 og 40 %, alt efter hvem der skal arve. Socialdemokratiet har foreslået at hæve skatten endnu mere – vi ønsker at gå den helt modsatte vej og afskaffe den fuldstændig.

For os er det helt principielt. Har man sparet noget op, som man af kærlighed til sine efterladte ønsker at lade gå videre til dem, så er det en smuk gestus og en handling, som det offentlige ikke skal udnytte til at opkræve skat en potentielt tredje gang. Der må være grænser.

Og en interessant detalje er faktisk, at arveafgiften mindsker uligheden i vores samfund, det viser beregninger. Da arven jo deles ud blandt flere personer, som sagtens kan have forskellige økonomiske vilkår i livet.

Jeg og Det Konservative Folkeparti arbejder for totalt at afskaffe arveafgiften.

Det er i øvrigt ikke kun den personlige arveafgift, som er et problem. Familieejede virksomheder bliver også beskattet, når der sker generationsskifte i virksomheden. Mange virksomheder er tvunget til at udskyde generationsskiftet eller sælge dele af virksomheden fra, fordi det er for dyrt i skat at lade virksomheden gå videre til næste generation. Her har regeringen hævet skatten fra 5-15 %, dette ønsker vi at rulle tilbage hurtigst muligt.