Billigere at være boligejer

Helt fundamental for vores tryghed er visheden om, at vi har råd til at blive boende i vores hjem. 

Vores hjem skal ikke være et lukrativt skatteobjekt for staten. Grundlæggende vil vi konservative gerne afskaffe alle boligskatter, for i stedet at beskatte boligen hvis der realiseres en gevinst i forbindelse med salg. I dag beskatter vi mursten, som vi ikke reelt kender værdien af.

Vi konservative har kæmpet en hård kamp for boligejerne i Danmark. Da der sidst blev indgået en bred boligaftale, sagde politisk kommentator Noa Redington direkte: ”De danske boligejere skal være glade for, at de konservative sad med rundt om bordet.” Vores kamp for boligejerne er i den grad kommet Nordsjælland til gavn. Skatteministeriet har opgjort effekten af boligaftalen: ”Det skønnes, at den største skattebesparelse opgjort i kroner findes i Rudersdal. For den gennemsnitlige ejerbolig skønnes skattebesparelsen ved fastfrysningen at være ca. 21.800 kr., svarende til ca. 13 pct. af den samlede grundskyldsbetaling i årene 2016-2020 på omtrent 167.000 kr. (2017-niveau).”

Vi konservative ville gerne have lettet boligskatterne endnu mere, for de er fortsat urimeligt høje og risikerer at sende husejere på gaden, når de eksempelvis trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og folkepensionen ikke vokser i takt med boligskatterne. Det ville især Socialdemokratiet desværre ikke være med til. Men vi kæmper videre. For der skal være tryghed om boligejerne, så vi har råd til at blive boende i de hjem, vi både har købt og betalt – uanset politikernes luner.

Ikke alene boligskatterne kan føre til grå hår rundt omkring i de danske hjem, det kan så sandelig også de stigende energipriser som rammer boligejerne hårdt. Derfor kæmper vi konservative for at lette skatterne, så det bliver nemmere at betale regningerne. Desværre har regeringen jo gentagende ladet skatterne stige de seneste år.