Et grønt og bæredygtigt Danmark

Som konservativ er generationskontrakten hjerteblod for mig. Det bånd af ansvar der løber fra mine forældre, til mig og nu videre til min lille datter. Vi skylder de kommende generationer at tage klimaudfordringerne alvorligt. Det siges, at vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, og den sidste generation der kan nå at handle i tide. Derfor arbejder jeg for en ny klimalov. Den skal indeholde nationale forpligtende klimamål, og der skal sættes handling bag de flotte ord.

Jeg er stolt af det energiforlig, som et helt enigt folketing vedtog i denne folketingsamling. Her har vi besluttet at opføre tre nye vindmølleparker – og vi får samlet set dækket 55 % af vores energiforbrug af grøn energi i 2030.

Vi ser desværre, at CO2-udledningen fra transportsektoren bare stiger og stiger. Derfor skal vi have mere grøn energi ind i transportsektoren. Det skal være slut med salg af benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2030, og vi skal derfor også afgiftsfritage elbiler i de kommende år.

Vi taler oftest om klimaforandringerne, men vores danske natur er virkelig også under pres. Vores heder og enge er bare nogle af de naturtyper, der virkelig trænger til bedre vilkår. Vores børn og børnebørn skal også kunne synge ”Jeg ved en lærkerede” og rent faktisk kunne gå ud og se en lærke lette. Derfor er jeg utrolig stolt af, at vi Konservative har fået afsat 200 mio. kr. over de kommende år til netop pleje af udsat dansk natur. Samtidig arbejder jeg for, at vi får mere urørt skov, da det er et grønt paradis for vores truede dyrearter.

Vi skal passe på vores drikkevand. Det er et stort privilegium at kunne pumpe drikkevandet direkte op af undergrunden og drikke det uden først at skulle tilsætte en masse klor. Desværre er vi alt for ofte nødt til at lukke drikkevandsboringer ned, fordi der findes rester af pesticider i vandet. Derfor bakker jeg op om et forbud mod sprøjtning i de områder, der støder op til boringerne.

Jeg arbejder for:

  • En ny forpligtende klimalov med bindende mål.
  • Udbygning af mere grøn energi.
  • Stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.
  • Flere penge til pleje af truet dansk natur.
  • Mere urørt skov.
  • Forbud mod sprøjtning nær drikkevandsboringer.

Læs mere her.