Et grønnere Danmark

Som konservativ er generationskontrakten hjerteblod for mig. Det bånd af ansvar der løber fra mine forældre, til mig og nu videre til mine døtre Vi skylder de kommende generationer at tage klimaudfordringerne alvorligt. Det siges, at vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, og den sidste generation der kan nå at handle i tide. Seneste store klimarapport fra FN gør det klart, at prognoserne lige nu går markant den forkerte vej. 

Jeg sad med ved bordet i Klimaministeriet, ud på de sene nattetimer, da vi i ugevis forhandlede om Danmarks nye klimalov.

Vores konservative aftryk på klimaloven:

  • Femårige delmål, frem mod de store målsætninger i 2030 og 2050.
  • Et styrket klimaråd, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi når målene.
  • Reelle CO2-reduktioner før 2025.
  • Danmark skal være opmærksom på, at CO2-udslip ikke bare flyttes til udlandet

Klimaloven var et vigtigt skridt, men der skal skrues op for tempoet for vores handling! Både af hensyn til klimaet, men også fordi vi ikke skal være afhængige af olie og gas fra Rusland eller Mellemøsten. 

Vi skal have udbygget vores grønne energiproduktion med primært havvind og nye, store energiøer. Vi ser desværre, at CO2-udledningen fra transportsektoren bare stiger og stiger. Derfor skal vi have mere grøn energi ind i transportsektoren. Det skal være slut med salg af benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2030, og vi skal derfor også afgiftsfritage elbiler i de kommende år. 

Vi taler oftest om klimaforandringerne, men vores danske natur er virkelig også under pres. Vores heder og enge er bare nogle af de naturtyper, der virkelig trænger til bedre vilkår. Vores børn og børnebørn skal også kunne synge ”Jeg ved en lærkerede” og rent faktisk kunne gå ud og se en lærke lette. Derfor er jeg utrolig stolt af, at vi Konservative i vores regeringsår fik afsat 200 mio. kr. til netop pleje af udsat dansk natur. Samtidig arbejder jeg for, at vi får mere urørt skov, da det er et grønt paradis for vores truede dyrearter.

Vi skal passe på vores drikkevand. Det er et stort privilegium at kunne pumpe drikkevandet direkte op af undergrunden og drikke det uden først at skulle tilsætte en masse klor. Desværre er vi alt for ofte nødt til at lukke drikkevandsboringer ned, fordi der findes rester af pesticider i vandet. Derfor bakker jeg op om et forbud mod sprøjtning i de områder, der støder op til boringerne. Vi skal løbende udvide vores drikkevandsovervågning, og teste for flere skadelige stoffer.