Bedre beskyttelse af Øresund

For mig har kampen for et rent, rigt og bæredygtigt Øresund altid været en hjertesag – også før jeg selv blev glad for at vinterbade i selvsamme vand. I mange år kæmpede jeg ihærdigt for at få sat en slutdato for sandsugningen i Øresund, som var så ødelæggende for alt liv. Det lykkedes heldigvis sidst vi var i regering, og det er stadig en politisk sejr, jeg er utrolig stolt over. Jeg har også kæmpet af flere omgange, sammen med gode kollegaer, for at sikre støtte til Øresundsakvariet, som står for en utrolig vigtig formidling om Øresund. Også her nåede vi i mål.

Men vi skal videre med Øresund, og derfor er det rigtig godt, at regeringen og de røde partier i deres finanslov har afsat penge til at gøre Øresund til en marin nationalpark – det vil jeg gerne rose. Nu skal vi så sikre, at det reelt bliver en nationalpark af gavn, og ikke bare af navn. Den proces er stadig i gang.

Vi har et stort problem, som vi politisk bør have meget stort fokus på: Hundrede millioner liter spildevand pumpes årligt ud i Øresund fra vores kloaker. Det er jo direkte ulækkert, og det medfører også en sundhedsrisiko for badegæster, svømmere, dykkere og andre der opholder sig på vandet. Spildevand indeholder e-coli baktier, der kan give alvorlig sygdom hos både børn og voksne.

Det er bestemt heller ikke godt for på livet på havbunden. Spildevandet indeholder nærringstoffer, som får alger til at vokse. Det fører til iltsvind og skaber døde zoner, hvor intet kan leve. I Øresund kommer 80-90 % af kvælstofspåvirkningen fra spildevandsudledningen, og meget lidt fra landbrug, hvilket er helt modsat resten af landet.

At sikre bedre kloaker og renere spildevand er først og fremmest et kommunalt ansvar, men vi må fra Christiansborgs side bidrage og stille krav, som kan sikre en hurtigere løsning. Her bør vi have fokus på kvaliteten af det rensede vand, så det der måtte udledes, har en langt bedre kvalitet end tilfældet er i dag. Det kræver naturligvis, at den nyeste teknologi er til rådighed. Jeg vil kæmpe for, at der i næste finanslov laves en teknologipulje, som danske vandselskaber kan søge medfinansiering hos, med henblik på at sikre en renere kvalitet af det rensede vand, der udledes.

Det allerbedste ville naturligvis være helt at stoppe udledningerne, men det er tæt på umuligt. Derfor må vi sikre, at det vand der udledes, er så rent som overhovedet muligt. Vi skal også have undersøgt, om staten kan give bedre betingelser for etablering af forsinkelsesbassiner, som kan være med til at bremse overløb fra kloakkerne og nedbringe mængden af urent vand, der ender i Øresund.